Asembio & Chilebiotech

Per al projecte de la marca sectorial Chilebiotech per Asembio, vaig dissenyar diferents materials gràfics i digitals, com ara tríptics, flyers, catàlegs, entre d’altres.

Aquest material té com a fi promocionar Xile a l’estranger com a potència llatinoamericana en Biotecnologia. El material gràfic és difós mitjançant la participació de l’associació Asembio i d’empreses sòcies a esdeveniments nacionals i internacionals.

Client: Asembio
Any: 2013-2014

Asembio & Chilebiotech

Per al projecte de la marca sectorial Chilebiotech per Asembio, vaig dissenyar diferents materials gràfics i digitals, com ara tríptics, flyers, catàlegs, entre d’altres.

Aquest material té com a fi promocionar Xile a l’estranger com a potència llatinoamericana en Biotecnologia. El material gràfic és difós mitjançant la participació de l’associació Asembio i d’empreses sòcies a esdeveniments nacionals i internacionals.

Client: Asembio
Any: 2013-2014